LP
صفحه نخست            تماس با مدیر            پست الکترونیک           RSS            ATOM
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : reza
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما بهترین البوم linkin park کدام است؟

                     Linkin Park  - Given Up


 [Verse 1]
Wake in a sweat again
از خواب می پرم در خالی که پر از عرق شدم
Another day's been laid to waste
In my disgrace
یک روز دیگه هم خفت بار تموم شد
Stuck in my head again
تو رخت خوابم گیر افتادم
Feels like I'll never leave this place
انگار هیچوقت قرار نیست از اینجا خلاص بشم
There's no escape
را فراری وجود نداره
I'm my own worst enemy
من بدترین دشمن خودم هستم

[Chorus]
I've given up
من تسلیم شدم
I'm sick of living
از زندگی حالم به هم میخوره
Is there nothing you can say?
چیزی نداری بگی؟!
Take this all away
همه اینارم از من بگیر
I'm suffocating
دارم خفه میشم
Tell me what the fuck is wrong with me!
بهم بگو چه مرگم شده!

[Verse 2]
I don't know what to take
نمیدونم دیگه چی رو میتونم باور کنم
Thought I was focused but I'm scared
اگرچه تمرکز کرده بودم ولی می ترسم
I'm not prepared
هنوز آماده نیستم
I hyperventilate
Looking for help somehow somewhere
به هر طرف و هر جایی به دمبال کمک می گردم
And no one cares
و هیچ کس اهمیت نمیده
I'm my own worst enemy
من بدترین دشمن خودم هستم
[Chorus]
I've given up
من تسلیم شدم
I'm sick of living
از زندگی حالم به هم میخوره
Is there nothing you can say?
چیزی نداری بگی؟!
Take this all away
همه اینارم از من بگیر
I'm suffocating
دارم خفه میشم
Tell me what the fuck is wrong with me!
بهم بگو چه مرگم شده!


*GOD !!!!!!!!*
خدای من!!!!!   
PUT ME OUT OF MY MISERY
منو از این بدبختی نجات بده
PUT ME OUT OF MY MISERY
منو از این بدبختی نجات بده
PUT ME OUT OF MY
منو از این . . .
PUT ME OUT OF MY FUCKING
MISERY..............
منو از این بدبختی لعنتی نجات بده


[Chorus]
I've given up
من تسلیم شدم
I'm sick of living
از زندگی حالم به هم میخوره
Is there nothing you can say?
چیزی نداری بگی؟!
Take this all away
همه اینارم از من بگیر
I'm suffocating
دارم خفه میشم
Tell me what the fuck is wrong with me!
بهم بگو چه مرگم شده!

 

         Linkin Park - Shadow Of The Day


                       
                            
I close both locks below the window
جفت قفلای زیر پنجره رو می بندم
I close both blinds and turn away
جفت پرده ها رو می کشم و خودمو مخفی می کنم
Sometimes illusions are so simple
بعضی وقتا (دیگران) رو فریب دادن خیلی راحته
Sometimes goodbye's the only way
بعضی وقتا خداحافظی تنها راهه

And the sun will set for you
و حتی خورشید هم بخاطر تو غروب می کنه
The sun will set for you
خورشید هم بخاطر تو غروب می کنه
And the shadow of the day
  و سایه روز
Will embrace the world in grey
تمام دنیا رو خاکستری می کنه
And the sun will set for you
و حتی خورشید هم بخاطر تو غروب می کنه

In cards and flowers on your window
  بر روی برگها و گلبرگهای گلهای روی پنجرت
Your friends all plead for you to stay
دوستانت ازت میخوان که مقاومت کنی
Sometimes beginnings are so simple
بعضی وقتا شروع کردن خیلی آسونه
Sometimes goodbye's the only way
بعضی وقتا خداحافظی تنها راهه

And the sun will set for you
و حتی خورشید هم بخاطر تو غروب می کنه
The sun will set for you
خورشید هم بخاطر تو غروب می کنه
And the shadow of the day
  و سایه روز
Will embrace the world in grey
تمام دنیا رو خاکستری می کنه
And the sun will set for you
و حتی خورشید هم بخاطر تو غروب می کنه

And the shadow of the day
  و سایه روز
Will embrace the world in grey
تمام دنیا رو خاکستری می کنه

And the sun will set for you
و حتی خورشید هم بخاطر تو غروب می کنه
And the shadow of the day
  و سایه روز
Will embrace the world in grey
تمام دنیا رو خاکستری می کنه
And the sun will set for you
و حتی خورشید هم بخاطر تو غروب می کنه

                                                                           

Linkin Park - What I've Done
    

                                                                                                        
In this farewell
در این بدرود
There's no blood
هیچ کس زنده نیست
There's no alibi
عذر و بهانه ای نیست
Cause I've drawn regret
From the truth
چون از هزاران مایل پشیمانی را از حقیقت جدا کردم
Of a thousand guys
So let mercy come
And wash away
 پس بگذار رحمت بیاید و آن را با خود بشوید

What I've done
I'll face myself
کاری را که انجام دادم را با خود روبرو می کنم
To cross out what I've become
تا آن کس که هستم را خط بزنم
Erase myself
خود را پاک کنم
And let go of what I've done
و به کاری که انجام دادم توجه نکنم

Put to rest
آرام باش
What you thought of me
راجع به من چه فکر کردی؟
While I clean this slate
With the hands
در حالی که با دستانم این لوح سنگی را پاک می کنم
Of uncertainty
نا مطمئن

So let mercy come
And wash away
پس بگذار رحمت بیاید و آن را با خود بشوید

What I've done
I'll face myself
کاری را که انجام دادم را با خود روبرو می کنم
To cross out what I've become
تا آن کس که هستم را خط بزنم
Erase myself
خود را پاک کنم
And let go of what I've done
و به کاری که انجام دادم توجه نکنم

For what I've done
بخاطر کاری که انجام دادم

I'll start again
باز شروع می کنم
And whatever pain may come
و برایم مهم نیست که چقدر درد و رنج داشته باشد
Today this ends
و امروز، این به پایان خواهد رسید
I'm forgiving what I've done
و خود را بخاطر کارهایی که کردم می بخشم

I'll face myself
با خود روبرو می کنم
To cross out what I've become
تا آن کس که هستم را خط بزنم
Erase myself
خود را پاک کنم
And let go of what I've done
و به کاری که انجام دادم توجه نکنم


What I've done
کارهایی که کردم
Forgiving what I've done
خود را بخاطر کارهایی که کردم می بخشم
                         

                           Linkin Park - No More Sorrow

                              
Are you lost, in your lies
در دروغهات گم شدی؟
Do you tell yourself I don't realize
پیش خودت میگی که من متوجه نمیشم؟
Your crusade's a disguise
جهاد تو فریبی بیش نیست!
Replace freedom with fear you trade money for lives
تو آزادی رو با ترس و وحشت دادو ستد می کنی، تو زندگی رو با پول معامله می کنی
I'm aware of what you've done
میدونم چه کارایی کردی!

[Chorus]
No, no more sorrow
دیگه متاسف نیستم
I've paid for your mistakes
من بهای اشتباهاتت رو دادم
Your, time is borrowed
نوبت تورو قرض گرفتم
Your, time has come to be replaced
نوبتت رو با مال خودم جابه جا کردم

I see pain, I see need
دردت رو می بینم، نیازت رو می بینم
I see liars and thieves abused power with greed
دزدها و دروغگوهایی رو می بینم که با حرص و طمع
 از قدرتشون سوء استفاده می کنن
I had hope, I believed
من امیدوار بودم و باور داشتم
But I began to think that I've been decieved
اما تازه دارم می فهمم که فریب خوردم
You will pay for what you've done
تو بهای کارهایی رو که کردی پس خواهی داد

[Chorus]
No, no more sorrow
دیگه متاسف نیستم
I've paid for your mistakes
من بهای اشتباهاتت رو دادم
Your, time is borrowed
نوبت تورو قرض گرفتم
Your, time has come to be replaced
نوبتت رو با مال خودم جابه جا کردم


Thieves and hypocrites
دزدان و ریا کاران
Thieves and hypocrites
دزدان و ریا کاران
Thieves and hypocrites
دزدان و ریا کاران

[Chorus]
No, no more sorrow
دیگه متاسف نیستم
I've paid for your mistakes
من بهای اشتباهاتت رو دادم
Your, time is borrowed
نوبت تورو قرض گرفتم
Your, time has come to be replaced
نوبتت رو با مال خودم جابه جا کردم


no more sorrow
دیگه متاسف نیستم
I've paid for your mistakes
من بهای اشتباهاتت رو دادم
Your, time is borrowed
نوبت تورو قرض گرفتم
Your, time has come to be replaced
نوبتت رو با مال خودم جابه جا کردم

Your, time has come to be replaced
نوبتت رو با مال خودم جابه جا کردم
Your time has come to be erased
نوبتت از بین رفته
         
                       Linkin Park - Leave Out All The Rest

                                        
I dreamt I was missing
در تخیلاتم گم شده بودم
You were so scared
تو خیلی ترسیده بودی
But no one would listen
ولی کسی بهت گوش نمی داد!
'Cause no one else cared
چون هیچ کس دیگه ای توجه نمی کرد
After my dreaming
وقتی از خواب پریدم
I woke with this fear
با این ترس روبرو شدم
What am I leaving?
برای چی زندم؟
When I'm done here?
کی از اینجا خواهم رفت؟
So if you're asking me I want you to know
خب، اگه از من می پرسی، میخوام بدونی که

[Chorus]
When my time comes
وقتی نوبت من بشه
Forget the wrong that I've done
بی خیال کارهای اشتباه من شو
Help me leave behind some
Reasons to be missed
کمکم کن که دلایلی رو که (بخاطرشون) گم شدم رو کنار بذارم
Don't resent me
از من متنفر نشو
And when you're feeling empty
و وقتی احساس پوچی کردی
Keep me in your memory
منو بخاطر داشته باش
Leave out all the rest
و بقیه خاطرهات رو دور بریز
Leave out all the rest
بقیه خاطرهات رو دور بریز

Don't be afraid
نترس
I've taken my beating
I've shared what I've made
تمام اشتباهااتم رو با تو به اشتراک گذاشتم

I'm strong on the surface
من قوی هستم ولی سطحیه
Not all the way through
I've never been perfect
هیچ وقت فرد کاملی نبودم
But neither have you
ولی تو هم نبودی
So if you're asking me I want you to know
خب، اگه از من می پرسی، میخوام بدونی که

[Chorus]
When my time comes
وقتی نوبت من بشه
Forget the wrong that I've done
بی خیال کارهای اشتباه من شو
Help me leave behind some
Reasons to be missed
کمکم کن که دلایلی رو که (بخاطرشون) گم شدم رو کنار بذارم
Don't resent me
از من متنفر نشو
And when you're feeling empty
و وقتی احساس پوچی کردی
Keep me in your memory
منو بخاطر داشته باش
Leave out all the rest
و بقیه خاطرهات رو دور بریز
Leave out all the rest
بقیه خاطرهات رو دور بریز

Forgetting
All the hurt inside you've learned to hide so well
تمام رنجهای درونت رو فراموش می کنی
Pretending
Someone else can come and save me from myself
تظاهر می کنی که یکی دیگه میاد و منو از خودم نجات میده
I can't be who you are
ولی من نمیتونم مثل تو باشم

[Chorus]
When my time comes
وقتی نوبت من بشه
Forget the wrong that I've done
بی خیال کارهای اشتباه من شو
Help me leave behind some
Reasons to be missed
کمکم کن که دلایلی رو که (بخاطرشون) گم شدم رو کنار بذارم
Don't resent me
از من متنفر نشو
And when you're feeling empty
و وقتی احساس پوچی کردی
Keep me in your memory
منو بخاطر داشته باش
Leave out all the rest
و بقیه خاطرهات رو دور بریز
Leave out all the rest
بقیه خاطرهات رو دور بریز


Forgetting
All the hurt inside you've learned to hide so well
تمام رنجهای درونت رو فراموش می کنی
Pretending
Someone else can come and save me from myself
تظاهر می کنی که یکی دیگه میاد و منو از خودم نجات میده
I can't be who you are
ولی من نمیتونم مثل تو باشم
I can't be who you are
ولی من نمیتونم مثل تو باشم
                          
                              Linkin Park - In Between

                                 
Let me apologize to begin with
بذارین عذر خواهی کنم که اینطور دارم شروع می کنم
Let me apologize for what I'm about to say
بذارین بخاطر چیزایی که میخوام بگم ازتون عذر خواهی کنم
But trying to be genuine was harder than it seemed
ولی انسان "سالمی" بودن از اون چیزی که فکر می کردم سخت تره
And somehow I got caught up in between
و بعضی وقتا، یه جورایی بینشون گیر می افتم

Let me apologize to begin with
بذارین عذر خواهی کنم که اینطور دارم شروع می کنم
Let me apologize for what I'm about to say
بذارین بخاطر چیزایی که میخوام بگم ازتون عذر خواهی کنم
But trying to be someone else was harder than it seemed
ولی انسان "دیگه ای" بودن از اون چیزی که فکر می کردم سخت تره
And somehow I got caught up in between
و بعضی وقتا، یه جورایی بینشون گیر می افتم

[Chorus]
Between my pride and my promise
بین تکبر و قولهایی که دادم
Between my lies and how the truth gets in the way
بین دروغهایی که گفتم و چطور حقیقت نمایان شد
And things I want to say to you get lost before they come
و چیزایی که میخواستم بهت بگم، اما قبل از گفتنشون گمشون کردم
The only thing that's worse than one is none
و هیچ کدوم دیگه ارزشی ندارن

Let me apologize to begin with
بذارین عذر خواهی کنم که اینطور دارم شروع می کنم
Let me apologize for what I'm about to say
بذارین بخاطر چیزایی که میخوام بگم ازتون عذر خواهی کنم
But trying to regain your trust was harder than it seemed
ولی دوباره اطمینانت رو جلب کردن
 از اون چیزی که فکر می کردم سخت تره
And somehow I got caught up in between
و بعضی وقتا، یه جورایی بینشون گیر می افتم


[Chorus]
Between my pride and my promise
بین تکبر و قولهایی که دادم
Between my lies and how the truth gets in the way
بین دروغهایی که گفتم و چطور حقیقت نمایان شد
And things I want to say to you get lost before they come
و چیزایی که میخواستم بهت بگم، اما قبل از گفتنشون گمشون کردم
The only thing that's worse than one is none
و هیچ کدوم دیگه ارزشی ندارن
The only thing that's worse than one is none
و هیچ کدوم دیگه ارزشی ندارن

And I cannot explain to you
و نمیتونم برات توصیفشون کنم
And anything I say or do or plan
و هر چی که میگم، انجام میدم یا قصدشو دارم
Fear is not afraid of you
But guilt's a language you can understand
اما گناه زبونی هست که تو میتونی متوجه بشی
I cannot explain to you
And anything I say or do
نمیتونم برات توضیح بدم و بهت بگم یا انجام بدم
I hope the actions speak the words they can
امیدوارم از حرکاتم اونا رو متوجه بشی

[Chorus]
For my pride and my promise
بخاطر تکبر و قولهایی که دادم
For my lies and how the truth gets in the way
بخاطر دروغهایی که گفتم و چطور حقیقت نمایان شد
The things I want to say to you get lost before they come
چیزایی که میخواستم بهت بگم، اما قبل از گفتنشون گمشون کردم
The only thing that's worse than one is
و هی چیز ارزش نداره جز

Pride and my promise
تکبر و قولهایی که دادم
Between my lies and how the truth gets in the way
بین دروغهایی که گفتم و چطور حقیقت نمایان شد
The things I want to say to you get lost before they come
و چیزایی که میخواستم بهت بگم، اما قبل از گفتنشون گمشون کردم
The only thing that's worse than one is none
و هیچ کدوم دیگه ارزشی ندارن
The only thing that's worse than one is none
و هیچ کدوم دیگه ارزشی ندارن
The only thing that's worse than one is none
و هیچ کدوم دیگه ارزشی ندارن


Linkin' Park - Valentine's Day

 

My insides all turned to ash, so slow
به آرامی تمام چیزهایی که در درونم هستن تبدیل به خاکستر میشن
And blew away as I collapsed, so cold
وبه سردی، وقتی به زمین می افتم از من خارج میشن
A black wind took them away, from sight
و باد سیاهی همشون رو از جلوی چشمام با خودش می بره
And now the darkness over day, that night
و حالا تاریکی روز رو فرا می گیره

And the clouds above move closer
و ابرهای بالای سرم نزدیک و نزدیک میشن
Looking so dissatisfied
و با نارضایتی بهشون نگاه می کنم
But the heartless wind kept blowing, blowing
ولی باد بی رحمی میوزه و می وزه
I used to be my own protection, but not now
من اون موقه ها پشتیبان خودم بودم ولی حالا دیگه نه
Cause my path has lost direction, somehow
چون از مسیر زندگیم خارج شدم
A black wind took you away, from sight
باد سیاهی تورو از جلوی چشمام با خودش می بره
And now the darkness over day, that night
و حالا تاریکی روز رو فرا می گیره

And the clouds above move closer
و ابرهای بالای سرم نزدیک و نزدیک میشن
Looking so dissatisfied
و با نارضایتی بهشون نگاه می کنم
And the ground below grew colder
و زمین زیر پام سردتر و سردتر میشه
As they put you down inside
در حالی که اونا دارن تورو روانی می کنن
But the heartless wind kept blowing, blowing
ولی باد بی رحمی میوزه و می وزه

So now you're gone, and I was wrong
و حالا تو رفتی و من در اشتباه بودم
I never knew what it was like, to be alone
هیچ وقت نفهمیدم که تنهایی چه شکلیه

On a Valentine's Day, on a Valentine's Day
در یک روز "ولنتاین"، در یک روز "ولنتاین"
On a Valentine's Day, on a Valentine's Day
در یک روز "ولنتاین"، در یک روز "ولنتاین"
On a Valentine's Day, on a Valentine's Day
در یک روز "ولنتاین"، در یک روز "ولنتاین"
(I used to be my own protection, but not now)
من اون موقه ها پشتیبان خودم بودم ولی حالا دیگه نه
On a Valentine's Day, on a Valentine's Day
در یک روز "ولنتاین"، در یک روز "ولنتاین"
(Cause my mind has lost direction, somehow)
چون تفکراتم مسیرشون رو گم کردن
On a Valentine's Day, on a Valentine's Day
در یک روز "ولنتاین"، در یک روز "ولنتاین"
(I used to be my own protection, but not now)
من اون موقه ها پشتیبان خودم بودم ولی حالا دیگه نه
On a Valentine's Day, on a Valentine's Day
در یک روز "ولنتاین"، در یک روز "ولنتاین"
(Cause my mind has lost direction, somehow)
من اون موقه ها پشتیبان خودم بودم ولی حالا دیگه نه

Linkin’ Park - bleed it out

yeah here we go for the hundredth time
آره حالا برای صدمین بار می ریم
throw them up and let something shine
اونا رو بنداز بالا و بذار یه چیزی بدرخشه
going out of my ××× mind
از ذهن لعنتی من بیرون میره

filthy mouth,no excuse
دهن کثیف ، بدون بهانه
find a new place to hang this noose
برای به تله انداختن یه جای جدید پیدا کن
string me up from atop these roofs
من رو داره از بالای این بالا پشت بوم ها خفه می کنه
knot it tight so i won't get loose
گرشو سفت کن تا من نیفتم
the truth is you can stop and stare
حقیقت اینه که تو می تونی صبر کنی و خیره نگاه کنی
run myself out and no one cares
خودمو بیرون می کشم و هیچ کس اهمیت نمی ده
dug the trench out ,dug down there
گودال رو محکم می کنم ، اونجا رو حفر کن
put the shovel up out of reach somewhere
بیل رو در جایی دور از دسترس بذار
someone pour it in,make it a dirt dance floor again
یه نفر داره این رو جاری می کنه ، این رو دوباره تبدیل به یک سکوی رقص کثیف می کنه
say your prayers and stomp it out
دعا ها تو بخون و پایکوبی کن
When they bring that chorus in
وقتی که اون ها ، اون گروه خوانندرو میارن تو
chorus

I bleed it out
من اون رو با خون به بیرون می مکم
Digging deeper just to throw it away
عمیق تر حفر می کنم فقط برای این که اون رو بیرون بندازم
I bleed it out
من اون رو با خون به بیرون می مکم
Digging deeper just to throw it away
عمیق تر حفر می کنم فقط برای این که اون رو بیرون بندازم
I bleed it out
من اون رو با خون به بیرون می مکم
Digging deeper just to throw it away
عمیق تر حفر می کنم فقط برای این که اون رو بیرون بندازم
Just to throw it away, just to throw it away.
فقط برای این که اون رو بیرون بندازم ، فقط برای این که اون رو بیرون بندازم
I bleed it out, go, stop the show
من اون رو با خون به بیرون می مک ، برو ، نمایش رو نگه دار
Drop your boards and let sloppy show
تابلو هات رو بنداز و بذلر نمایش نا مرتب باشه
Shotgun opera lock and load
شات گان ، اوپرا ، هدف گیری کن و تفنگ رو پر کن
Cock it back and then watch it go
زمانش رو به عقب برگردون و بعد اون رو نگاه کن
Momma help me, I've been cursed
مامان کمکم کن ، من طلسم شده ام
Death is rolling in every verse
مرگ داره در همه ی اشعار نقش بازی می کنه
Candy paint on his brand new hearse
رنگ آب نباتی روی مدل جدیده نعش کشش
Can't contain and he knows he works
نمی تونه شامل بشه و او می دونه که کار می کنه
××× this hurts, I won't lie
لعنت به این زیان ها ، من دیگه دروغ نمی گم
Doesn't matter how hard I try
نصفه کلمات معنی ندارن همیتی نداره که چقدر سخت تلاش کنم
And I know that I won't be satisfied
و من می دونم که راضی نخواهم شد
So why, try ignore him?
پس چرا ، تلاش می کنی تا او رو نادیده بگیری
Make it a dirt-dance floor again
دوباره این رو به یک سکوی رقص کثیف تبدیل می کنی
Say your prayers and stomp it out
دعا ها تو بخون و پایکوبی کن
When they bring that chorus in
وقتی که اون ها ، اون گروه خوانندرو میارن تو
chorus

I've opened up these scars
من این شکاف ها رو باز کردم
I'll make you face us
من تو رو مجبور می کنم تا با ما طرف بشی
I've pulled myself so far
من خودم رو خیلی دور کشیدم
I'll make... you... face... us... now...
من تو ... رو ... مجبور ... می کنم ... تا ... همین حالا... با ... ما ...طرف ... بشی
chorus


Linkin Park - In Pieces
 
 
Telling me to go
به من میگی که برم
But hands beg me to stay
اما دستات از من میخوان که بمونم
Your lips say that you love
لهات بهم میگن که عاشقم هستی
Your eyes say that you hate
ولی چشمات میگن که از من متنفری

There's truth in your lies
حقیقتی در دروغهات نهفتست
Doubt in your faith
و شکی در ایمان و اعتقاداتت
What you've built you laid to waste
چیزی رو که ساختی رو حروم کردی
There's truth in your lies
حقیقتی در دروغهات نهفتست
Doubt in your faith
و شکی در ایمان و اعتقاداتت
All I've got's what you didn't take
و تمام چیزهایی که من بدست آوردم چیزایین که تو باورشون نداشتی

[Chorus]
So I, I won't be the one
Be the one to leave this
In pieces
پس من اون کسی نخواهم بود که این رو تکه و پاره رها کنم
And you, you will be alone
Alone with all your secrets
And regrets
و تو با رازها و افسوس هات تنها خواهی ماند

Don't lie
دروغ نگو

You promise me the sky
تو وعده آسمونها رو به من دادی
Then toss me like a stone
ولی مثل یه تکه سنگ به هوا پرت کردی
You wrap me in your arms
من رو در آغوشت گرفتی
And chill me to the bone

و تا مغذ و استخونم رو یخ زدی

There's truth in your lies
حقیقتی در دروغهات نهفتست
Doubt in your faith
و شکی در ایمان و اعتقاداتت
All I've got's what you didn't take
و تمام چیزهایی که من بدست آوردم چیزایین که تو باورشون نداشتی

[Chorus]
So I, I won't be the one
Be the one to leave this
In pieces
پس من اون کسی نخواهم بود که این رو تکه و پاره رها کنم
And you, you will be alone
Alone with all your secrets
And regrets
و تو با رازها و افسوس هات تنها خواهی ماند

Don't lie
دروغ نگو

So I, I won't be the one
Be the one to leave this
In pieces
پس من اون کسی نخواهم بود که این رو تکه و پاره رها کنم
And you, you will be alone
Alone with all your secrets
And regrets
و تو با رازها و افسوس هات تنها خواهی ماند

Don't lie
به من دروغ نگو. . .

نوع مطلب : ترجمه و نقد اهنگ ها، 
برچسب ها : متن تمامی اهنگ های البوم Minutes To Midnight، متن تمامی اهنگ های البوم،
لینک های مرتبط :

شنبه 18 خرداد 1392


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
و بنر:

vampire

لینک باکس هوشمند نگین
(بهترین لینک باکس)
لینک باکس
لینک باکس هوشمند پردیس
خرید عینک آفتابی خرید نرم افزار اندروید - خرید نرم افزار اندروید \
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic